Bayerische Rote Kreuz
Bayerische Rote Kreuz

Bawarski Czerwony Krzyż

Bawarski Czerwony Krzyż jest jednym z 19 oddziałów krajowych Niemieckiego Czerwonego Krzyża. Bawarski Czerwony Krzyż jest uznawany za czołowe stowarzyszenie opieki społecznej w Wolnym Państwie Bawaria. Reprezentuje interesy tych, którzy potrzebują pomocy i wsparcia w celu zwalczania społecznej dyskryminacji, nędzy i sytuacji nieludzkich oraz dążenia do poprawy warunków życia jednostki, rodziny i społeczeństwa.

Fakty

 • Organizacja Czerwonego Krzyża
 • Siedziba Dachau, Niemcy
 • 1 rok współpracy z SpiceCRM
 • 30+ użytkowników (pierwsza faza)

System zgłoszeń

 • Automatyczna konwersja e-maili na zgłoszenia usługowe w CRM
 • Workflow systemowe do obsługi procesów wewnętrznych

Zarządzanie umowami

 • Automatyczne wypełnianie danych w plikach PDF za pomocą systemu szablonów
 • Różne opcje przepływu dokumentów

Raportowanie

 • Analiza przychodów
 • Analiza produktywności zespołów
 • Przegląd stanu zapasów

Jako Oddział Powiatowy Czerwonego Krzyża w Bawarii mamy kontakt z różnymi osobami – wolontariuszami, rodzicami dzieci uczęszczających do przedszkoli, klientami korzystającymi z teleopieki domowej oraz uczestnikami naszych kursów pierwszej pomocy. CRM pomaga nam uzyskać kompleksowy widok na nasze kontakty i szybko reagować na ich potrzeby. Co nas przekonuje, to przede wszystkim elastyczność CRM, która pozwala dostosować funkcje do naszych codziennych potrzeb pracy. Dzięki CRM stopniowo cyfryzujemy nasze procesy pracy.

Elisabeth Pfaff
Zastępca Dyrektora ds. Projektów i Innowacji
Elisabeth Pfaff

Wyzwanie

 • Wprowadzenie SpiceCRM
 • Zarządzanie danymi, w tym zarządzanie umowami z klientami
 • Zarządzanie usługami/Zgłoszenia usługowe

Dlaczego SpiceCRM?

 • Integracja z wszystkimi istniejącymi systemami
 • Cyfryzacja – łatwy dostęp do wszystkich rodzajów umów
 • Zdobycie nowych klientów jednym kliknięciem
 • Przegląd i lepsza organizacja za pomocą zgłoszeń usługowych
 • Integracja z biznesową linią telefoniczną – Starface

Dzięki współpracy z BRK mogłam zauważyć, jak wiele różnorodnych funkcji może oferować CRM w działalności społecznej. Elli jest genialnym partnerem do rozmów, komunikacja jest bezproblemowa, a znalezienie rozwiązań razem jest proste. To przyjemność ułatwiać BRK codzienne obowiązki. Szacunek i wspólne sukcesy stanowią motywację do pracy.

Valentina ze SpiceCRM
Scroll to Top